Bij het in kaart brengen van nalatenschappen richt ik mij op vragen die zich kunnen voordoen bij het regelen en verdelen van de nalatenschap. Dit kunnen zowel vragen zijn op financieel/administratief gebied, als vragen over hoe de verdeling naar tevredenheid tot stand gebracht kan worden. Een nalatenschap bestaat niet alleen uit materiële zaken, maar heeft zeker ook emotionele waarde.

 

Ik bied begeleiding aan in de vorm van gesprekken en het scheppen van helderheid in de eigen situatie. Hierbij kan gedacht worden aan hoe om te gaan met gevoelens en conflicten binnen de familie, die naar boven kunnen komen bij een (naderend) verlies.